Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Az Ágota öt hangból álló női név.

Az Ágota névnapjai

Naptári névnapja: január 11.
Nem naptári névnapja: február 5.

Az Ágota név eredete és jelentése

Görög eredetű, az Agáta régi magyar formája. Jelentése: jó

Az Ágota név gyakorisága

A kilencvenes években az Ágota nagyon ritka, alig fordul elő. A kétezres években sincs az első száz választott női név között.

Az Ágota név becézése

Ági, Ágika, Ágica, Oti, Otika, Goti

Az Ágota név jellemzése

Könnyen barátkozó, jó társasági ember. Vidám természetű, mellyel kivívja a körülötte élők barátságát. Ki áll igazáért és csak az igazi értékeket hirdeti.

Híres Ágota nevet viselők

Kristóf Ágota magyar származású író
Siménfalvy Ágota színésznő
Varga Ágota filmrendező
Varga Ágota modell

Ágota név gyakorisága és statisztikái

Az alábbi grafikonon azt láthatod, hogy hány magyarországi személynek az utóneve Ágota. Illetve látható az is, hogy az elmúlt 15 évben hogyan változott a név gyakorisága évről-évre. A számok abszolút számok, tehát ennyi ember viselte az Ágota nevet.

A(z) Ágota név jelenleg a 110. legnépszerűbb nőinév Magyarországon. Összehasonlításképpen, míg a legnépszerűbb magyar nőinevet jelenleg 309664 nő viseli, addig a Ágota néven 2018-ban null nőt szólítanak.

3 hozzászólás

 1. ketni

  Magyar Adorjántól:
  “Azon tény, hogy a görögben agatosz = jó, ez szerintem a
  hímszarvas ősmagyar ágos nevével és az Isten Jó-Isten elnevezésével
  függ össze. Ha ugyanis az ág szó után az atyát jelentő
  ala szót tesszük oda, akkor az ágata szót kapjuk, ami tehát
  a hímszarvas neve is lehetett. Azt pedig már láttuk, hogy
  ez, szarvai között a Nappal, homlokán a Hajnalcsillaggal, szügyén
  a Holddal és agancsa hegyein és szőrén az esténként
  gyújtatlan gyulladó, reggelenként oltatlan elalvó Csillagokkal:
  az Ég jelképe volt, valamint jelképe volt az Eget megszemélyesítő
  Atyaistennek avagy Jó-istennek is. Nálunk is van több
  Ágota nevű helység. Igaz ugyan hogy ezek nevét a görög eredetű
  de már keresztény agata női szent nevéből származtatják,
  csakhogy úgy lehet ez is, mint annyi más, csupán névhasonlóságon
  alapuló későbbi azonosítás. Az ellenben kétségtelen,
  hogy ezen Agata név a görög agatosz = jó szóból származott,
  amely görög szó őse azonban a mi ág, ága szavunk volt,
  amelyből a szarvashím Ágata nevét képeztük és amely már jó
  értelemmel ment át a görögbe, ahol aztán, tévesen, nőre is alkalmaztatott,
  holott világos, hogy nőre csak Ágana, Ágona
  alakúan lehetett volna alkalmazható. És íme, a régi Görögországban
  állott Egina (Aegina) nevű híres város egy ily nevű
  istennő kultuszhelye volt, aki tehát szerintem nem is volt más
  mint Hera-Juno, vagyis a nagy Ősanya-Istennő, de akiről csak
  az ottani fajunkbeli ősnép tudta volt, hogy a szarvastehénnel is
  jelképezett Tejút megszemélyesítése, vagyis hogy ő nagy Ég-
  Anya, a Nap anyja. Tény, hogy az ág (agathosz = jó) szónak
  csak megfordított alakja a mi jó, népünknél gyó szó, de amelyről
  föntebb már elmondottam, hogy nyelvünkben régen folyó (ügy)
  értelme is volt. Márpedig őseink a folyókat tejelő, tápláló tehenekkel
  is szokták volt jelképezni, úgyhogy ez ismét az égi
  nagy, fehér tejfolyóra: a Tejútra, az Éganyára vezeti vissza
  gondolatainkat. Tény hogy szanszkrit go = tehén.
  Mindnyájan ismerjük a jószág szavunkat, amely javakat,
  vagyont is jelent de népünknél főképen háziállatot, ezek nyáját,
  de ezek között is legfőképpen a fejős teheneket. Nyelvészeink
  is tudják, hogy népünk különösen Erdélyben juh azaz jú
  szavunkat jó-nak, többes számban johok-nak is ejti. Vagyis
  ajuh (szintén fejős állat) azaz jú szavunk eredeti értelme is
  csak jó volt. Ami pedig eszünkbe kell juttassa a görög
  mythologia már említett Io, azaz helyesebben Jó nevű tehenét.
  Ha pedig valaki kételkedne abban hogy e név a mi jó szavunkkal
  is összefügg (mert ugyanis van ion azaz bolyongó értelme
  is), annak ismét fölhozom a szanszkrit go = tehén szót (viszont
  alább, „Jász” fejezetünkben látandjuk hogy jázni, ijázni régi
  nyelvünkben szintén jelentett bolyongást, és hogy ennek mai
  nyelvünkben az r-es kiejtésű járni igénk
  felel meg; a z és r hang gyakori váltakozásáról pedig már volt szó.)
  A nyelvtudósok előtt ismeretes és elfogadott dolog a
  szanszkrit go és a Kuh = tehén szavak azonos volta, csupán az
  nem ismeretes hogy ezek eredetét a magyar jó szó képezte.
  Tájszólásos gyó = jó, ma is.”

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.